Voorwaarden voor het toekennen van de vervangingspremie voor toestellen op aardgas

 1. Door Gas.be wordt een premie toegekend voor de vervanging van een toestel op aardgas dat vóór 1 januari 2000 in België is geïnstalleerd door een nieuw toestel op aardgas na 21 november 2019.
  Het te vervangen toestel is een centrale verwarmingsketel, een toestel voor de productie van warm water of een toestel voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw (eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw). De premie bedraagt:
  1. 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
  2. 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
  3. 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard) op aardgas).
 2. Het beschikbare budget voor deze premies wordt jaarlijks vastgesteld en voor elk gebied dat door een distributienetwerkbeheerder wordt bediend. De premies worden toegekend totdat het budget is uitgeput.
  Wanneer de aanvrager zijn dossier als volledig beschouwt en het indient bij GAS.BE ("aanvraag indienen" knop) wordt het beschikbare budget gecontroleerd in functie van de postcode van de plaats van installatie en de distributienetbeheerder. Als er budget beschikbaar is, ontvangt de aanvrager een positief antwoord.
 3. Voor dezelfde site zijn twee opties voor het toekennen van premies mogelijk:
  1. ofwel wordt er een premie toegekend voor een (of twee in het geval van een cascade) centraal verwarmingstoestel en/of voor een warmwatertoestel ;
  2. ofwel wordt er een premie toegekend voor een toestel voor de productie van warm water en/of voor een maximum van 3 toestellen voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of haard).
 4. In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartements-gebouw, wordt er een premie toegekend voor een maximum van twee nieuwe verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmings-toestellen).
 5. De aanvrager is een inwoner van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is en eigenaar is van het te vervangen toestel, dat vóór 1 januari 2000 in zijn gebouw op het Belgische grondgebied werd geïnstalleerd.
 6. De premie wordt binnen 30 dagen betaald zodra het dossier compleet en goedgekeurd is.
 7. Gas.be behoudt zich het recht om de geldigheid van de aanvraag te controleren, door de middelen die het nuttig acht, onder meer door een controle ter plaatse.
 8. Elke weigering van een van de middelen ter controle of vaststelling van fraude zal onmiddellijk leiden tot de annulering van het aanvraagdossier, en de aanvrager zal niet langer in aanmerking komen voor een dergelijke premie voor een periode van drie jaar.
 9. De premie kan worden gecumuleerd met regionale premies of belastingvoordelen die op federaal niveau worden toegekend
 10. Gas.be behoudt zich het recht om dit reglement op elk moment te wijzigen. Het nieuwe reglement is van toepassing op aanvragen die vanaf de dag volgend op de publicatie worden ingediend.
 11. Vragen over de voorwaarden voor het toekennen van de premie kunnen per post worden verstuurd naar Gas.be, Masuiplein 15, 1000 Brussel of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Actievoorwaarden

 • Het nieuwe toestel waarvoor de premie wordt aangevraagd moet CE goedgekeurd zijn voor de Belgische markt.
 • Het nieuwe toestel moet worden geïnstalleerd door een CERGA-installateur, of door een geautoriseerde installateur (m.a.w. die toegang heeft tot het beroep van installateur). In het laatste geval moet de aanvrager zijn nieuwe installatie laten controleren door een erkend Belgisch controleorganisme voor de veiligheid van installaties op aardgas.
 • De premie aanvraag moet worden ingediend via deze website. Alle verplichte velden moeten worden ingevuld op straffe van nietigheid van het verzoek. De aanvrager moet via dezelfde link ook een foto verstrekken van het te vervangen toestel in de oorspronkelijke positie, met 1m ruimte rond het toestel, evenals het identificatieplaatje of enig ander document dat de ouderdom van het toestel bewijst.
 • De aanvrager kan een aanvraag indienen op voorwaarde dat zijn of haar dossier volledig is. In geval van een verzoek om nadere informatie heeft de aanvrager drie maanden de tijd om de aanvraag via zijn dossier op de website in te vullen.
  Na deze periode wordt de premie aanvraag ingetrokken en moet deze zo nodig opnieuw worden ingediend, waarbij de budget beschikbaarheid geverifieerd wordt.
 • De installatie moet worden uitgevoerd en functioneren op aardgas.
 • Het dossier wordt als volledig beschouwd als het ten minste de volgende elementen bevat:
  1. De volledig en correct ingevulde premie aanvraag
  2. Een foto van de situatie van het/de toestel(len)
  3. Een foto van de situatie met het/de nieuwe toestel(len)
  4. Een foto van het/de identificatieplaatje(s) of van eender welk document dat de ouderdom van het toestel bewijst (factuur, gebruiksaanwijzing); een attest van een technicus wordt niet als een bewijs beschouwd.
  5. De factuur van de installateur, opgesteld op naam van de aanvrager, met een expliciete vermelding van het/de nieuwe geïnstalleerde toestel(len)
  6. Indien de installateur niet CERGA-gecertificeerd is, een attest van een erkend Belgisch controleorganisme op het gebied van de veiligheid van aardgasinstallaties.

 

Vraag premie aan